Polityka Prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2018 r.

Kontaktując się z nami lub korzystając z naszych usług, powierzasz nam informacje o sobie. Niniejsza Polityka prywatności służy temu, by poinformować jakie dane zbieramy,
w jakim celu i do czego będziemy je wykorzystywać. Informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się tym dokumentem.

Administrator

Administratorem Danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane osobowe”) jest ESGLAS Adam Gliwa z siedzibą w Rybniku, przy ul. Jagiełły 43, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Rybnik o numerze NIP: 642-205-10-81, REGON: 277890690, e-mail: biuro@esglas.pl zwana dalej „Administratorem”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i zawartych umów współpracy.

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

„Klientem” jest osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Wykonawcę lub osobę, która chce korzystać z tych usług, albo internautę, który odwiedza stronę internetową.

Dane osobowe

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu kontaktowym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy
z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP, nr KRS.
Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również do natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

Do jakich czynności wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane, które od Ciebie otrzymaliśmy, zapisujemy w naszej bazie danych. Są one potrzebne do kontaktu z Tobą w przyszłości, np. w razie ponownego nawiązania współpracy lub w przypadku uruchomienia procedury reklamacyjnej. Wykorzystujemy je również do prowadzenia wewnątrzfirmowych statystyk monitorujących rozwój firmy ESGLAS Adam Gliwa.
Dane osobowe jak imię i nazwisko/adres/dane firmy są niezbędne do sporządzenia oferty handlowej, zawarcia umowy, czy wystawienia faktury za wykonaną usługę.
Archiwizujemy na zabezpieczonych nośnikach dokumentację związaną z realizacją zamówionej usługi (umowa wykonawcza, aneksy do umowy, projekty, zdjęcia).
Dane kontaktowe (adres i nr telefonu) są przekazywane firmom montażowym realizującym Twoje zamówienie. Firmy te nie mają prawa przetwarzać Twoich danych po zakończonej realizacji.
W przypadku dokonanej transakcji Twoje dane są udostępnione biurze rachunkowemu, z którym mamy nawiązaną stałą współpracę.
W przypadku wysyłki materiałów na wskazany adres zamówionych (szkło, okucia), podane dane teleadresowe zostaną przekazane producentowi materiałów oraz firmie spedycyjnej / kurierskiej.

Zmiany Polityki prywatności

Wszelkie zmiany w polityce prywatności dotyczącej firmy ESGLAS Adam Gliwa będą publikowane na niniejszej stronie. Mogą one wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub ze względu na rozwój firmy.

Kontakt

Jeśli masz do nas jakieś pytania związane z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z naszym biurem: biuro@esglas.pl